Onderkelderen

Categoriën:
  • Onderkelderen - Header
  • Onderkelderen - Over 1

    Als u meer ruimte nodig heeft, kunt u bijvoorbeeld een aanbouw overwegen. Maar dikwijls is er onvoldoende beschikbare ruimte rondom uw woning, of het gemeentelijke bestemmingsplan staat verdere bebouwing niet toe. Het onderkelderen van bestaande woonruimte kan dan een optie zijn. 
  • Onderkelderen - Over 2

    Belangrijk: Het onderkelderen vereist nauwe samenwerking met enkele andere bedrijven die ervaring hebben opgedaan met dit soort werk. Deze bedrijven zijn in en rondom Arnhem gevestigd. Daarom nemen wij (als hoofdaannemer) alleen onderkelderings-opdrachten aan binnen een straal van 30km
    rondom Arnhem
  • Onderkelderen - Ambiance
Interesse in ons onderkelderen?